Реалните факти за камините на дърва

Битовото отопление генерира 55.8% от общите емисии на ФПЧ10 в България. Това основно се дължи на масовата употреба на стари модели печки и котли, които изгарят влажна дървесина или въглища с високо съдържание на пепел и ниска калоричност.

Една съвременна камина, която отговаря на изискванията за Екопроектиране, отделя 90% по-малко вредни емисии от отворена камина и 80% по-малко от стандартна камина, произведена преди 10 години.

Замяната на отворени или по-стари камини, с камини произведени в съответствие с изискванията за Екопроектиране ще намали вредните емисии с 45%.

Изгарянето на сухи дърва e природосъобразна форма на отопление и допринася за отделянето на ниски нива на ФПЧ10 и вредни емисии.

Изгарянето на сухи дърва в една съвременна камина, която отговаря на изискванията за Екопроектиране, е много рентабилен начин на отопление. Високоефективен и значително по-евтин от останалите форми на отопление.

Камината на дърва има и други здравословни ползи като предоставя успокояващ акцент във вашият дом. Привлича семейството заедно, спомага за намаляване на стреса и понижаване на кръвното налягане.