ЗАЩО ДА СЕ ОТОПЛЯВАМЕ НА ПЕЛЕТИ?

Пелетите за отопление са сравнително нов продукт в България. През последните години този метод на отопление придобива широка популярност основно заради високия КПД при пелетите (95%-97% при пелети от дървесина) и възможностите за автоматизация на уредите на пелети. Много хора сравняват цената на пелетите с цените на дървата за огрев или на брикетите, но ако трябва да сравняваме всички параметри на всеки вид гориво за отопление, то към момента може би най-рентабилния и удобен вариант е отопление на пелети.

Нека разгледаме какви са предимствата при отопление на пелети.

Дървесните пелети за огрев са с много ниско съдържание на влага и висока калоричност (до 7% влага и около 5000 ккал за кг), което значително повишава КПД при пелетите и води до по-ниско пепелно съдържание след изгаряне;
При повечето уреди на пелети има възможност да се зададе постоянна температура, което позволява регулиран разход на пелети. Не е необходимо уредът ежедневно да се загрява, а само се подава количество пелети за поддържане на желаната температура. Това значително намалява разхода на пелети за отопление и същевременно позволява поддържането на една постоянна температура през цялото денонощие;
Пелетите за отопление са значително по-удобни за ползване, в сравнение с дървата или брикетите. В повечето случаи пелетите за огрев са опаковани в разфасовки от 15-20кг, няма нужда от цепене, не цапат и са удобни за съхранение;
Изключително ниско съдържание на пепел, отделяно при изгарянето на дървесните пелети за огрев;
Ниска цена на получената топлоенергия, спрямо отопление на дърва или въглища. При цена 370 лева за тон пелети едно домакинство средно за сезон изразходва около 3 тона пелети. Да не забравяме, че денонощно температурата на уреда е една и съща (няма студени сутрини и много горещи вечери). При отопление на дърва и цена около 85 лева за кубик дърва, същото това домакинство за сезон изгаря около 13-14 кубика дърва, при които е необходимо постоянно да зареждате уреда, нямате възможност да регулирате температурата, а оттам и нямате денонощно постоянно поддържане на температурата.
Тук не разглеждаме отопление на електричество, на природен газ или друг вид горива, поради доста по-високата им цена. В заключение можем да добавим, че постоянно нарастващата употреба на пелети за отопление стимулира въвеждането на по-икономични, по-удобни и иновативни уреди, работещи на дървесни пелети за огрев.